Phao bơi đỡ cổ

Phao bơi nâng cổ cho bé tập bơi, hàng chuẩn và an toàn, đường may rất chắc chắn